Prodaja vozovnic
v šolskem letu
2019/2020

V ŠOLSKO LETO 2019/2020 S SUBVENCIONIRANO VOZOVNICO IJPP

Potrebna dokumentacija za nakup vozovnice 2019/2020

Opozorilo: Če je vlagatelj mladoleten je na vlogi potrebno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku.

 

V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
“Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika.”

 

Dodatne informacije

T: 051 645 795

 

Čas prodaje in prodajna mesta:

Vozovnico lahko kupite v predprodaji po 21.08.2019 na našem prodajnem mestu 

MIRTTOURS, Blanca 32, 8283 Blanca

Več o enotni vozovnici IJPP Več o integriranemu javnemu potniškemu prometu IJPP

 

Delovni čas

Pon. - Pet.: 08:00 – 16:00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru

POZOR!

V novem šolskem letu je prav tako možen nakup letne in polletne subvencionirane vozovnice, vendar le do 19.09.2019.

Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice za šolsko leto 2019/2020

Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih sprembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec “Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice”.

 

Upravičenec do nakupa subvencionirane dijaške vozovnice je:

vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

 • dijaka,
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju ali prijavljen na zavodu, do 26. leta starosti,

Status potrdi vzgojno-izobraževalni zavod v drugem delu obrazca »Vloga«.

 

Za nakup vozovnice potrebujete:

 • “Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja” (v primeru praktičnega izobraževanja)

Vlogo dobite:

 • V šoli 

 • Na spletni strani: www.mirttours.si 

 • Na našem prodajnem mestu: MIRTTOURS, Blanca 32, 8283 Blanca 

 • Na spletni strani: Ministrstvo za infrastrukturo

Vrste subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna,
 • mesečna za 10 voženj

V letošnjem šolskem letu so v ponudbi tudi:

 • letna vozovnica in letna vozovnica za 10 voženj,
 • polletna vozovnica in polletna vozovnica za 10 voženj.

POMEMBNO – letno in polletno vozovnico je možno kupiti samo v septembru!

 

CENE DIJAŠKIH VOZOVNIC
Cene vozovnic so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

 

Razredi oddaljenosti Cena MESEČNE Cena LETNE Cena POLLETNE
     -20%  -10%
do vključno 60 km 25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km 35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km 55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

 

Cena mesečne vozovnice za 10 voženj je enotna, ne glede na  razdaljo prevoza, in znaša 20,00 EUR, cena letne vozovnice znaša 150,00 EUR, polletne vozovnice pa 87,50 EUR.

 

Veljavnost vozovnice:

 • mesečna – velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu,
 • mesečna za 10 voženj – velja v mesecu, za katerega je kupljena, neporabljene vožnje niso prenosljive v naslednji mesec,
 • letna vozovnica velja od 1.9. do 30.6.,
 • polletna velja od 1.9. do 31.1. ali od 1.2. do 30.6.

Nakup in vračilo vozovnice

 

Nakup vozovnice je možen od 25. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 19. v mesecu za tekoči mesec. Neuporabljeno mesečno vozovnico se lahko vrne le pred datumom začetka veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. V času veljavnosti vozovnice je možno vračilo letnih in polletnih vozovnic, vrne se delež neizrabljene voznine.

 

prevozi in turizem

Blanca 32, 8283 Blanca

prevozi@mirttours.si

 +386 41 645 795

© 2020 Mirttours, Peter Mirt s.p. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka.Agencija

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.